Otoneurologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna redogöra för neurologiska sjukdomars inverkan på öron-, näsa- och hals (ÖNH).

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c4, c12
Till viss del: c1, c2, c6, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för den anatomi i centrala och perifera nervsystemet som är relevant för ÖNH.
  • Utföra och tolka ett fullständigt kranialnervsstatus, samt ett översiktligt allmänt neurologiskt status.
  • Särskilja centrala och perifera neurologiska skador.
  • Utreda, diagnostisera, gradera och behandla facialispares.
  • Kategorisera olika typer av huvudvärk.
  • Redogöra för ÖNH-relaterade symtom vid de vanligaste degenerativa neurologiska sjukdomarna samt remitteringsvägar 
    för dessa sjukdomar.
  • Diskutera relevant forskning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: