Osteoporos, infektioner i rörelseorganen och perifer cirkulationssvikt

Kurser i ämnet syftar till att säkerställa att ST-läkaren har kunskap i epidemiologi, patofysiologi, mikrobiologi, farmakologi samt utredning med riskbedömning, behandling och prognos.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för benmorfologi och benmetabolism.
 • Välja bild- och funktionsdiagnostiska metoder, bedöma bilder och undersökningsfynd och tillämpa det i diagnostik och behandling.
 • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av utredning och behandling.

Osteoporos:

 • Identifiera frakturrisk, relevanta riskfaktorer och utifrån detta bedöma värdet av bentäthetsmätning.
 • Redogöra för farmakologiska principer och terapier samt andra relevanta åtgärder för att förebygga fraktur.

Infektioner i rörelseorganen:

 • Välja biokemiska och mikrobiologiska metoder för att utreda infektioner i rörelseorganen.
 • Redogöra för behandlingsalternativ och indikationer avseende infektion i rörelseorganen så som mjukdelsinfektion, ledinfektion, öppna frakturer och infektion i närhet av implantat.
 • Redogöra för farmakologiska principer för antimikrobiella läkemedel samt tillämpa principer för rationell antibiotikaanvändning avseende ekologi hos individ, miljö och resistensutveckling.

Perifer cirkulationssvikt:

 • Resonera kring riskfaktorer såsom diabetes och rökning.
 • Välja undersökningsteknik och utföra diagnostik av perifer cirkulationssvikt samt redogöra för indikationer för behandling och behandlingsalternativ.
 • Välja amputationsnivå och -teknik för att möjliggöra protesförsörjning.
 • Förebygga och behandla amputationsstumpsproblem.
 • Redogöra för basutbudet av ortopediska hjälpmedel och dess plats i behandlingsrutinerna samt för olika protestyper på nedre extremiteten.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: