Ortopedisk traumatologi

Kurser i ämnet syftar till att säkerställa att ST-läkaren har kunskap att systematiskt värdera och handlägga traumatiska frakturer och mjukdelsskador. ST-läkaren ska ha kunskap om anatomi, patofysiologi, symtomatologi och baserat på detta kunna tillämpa riskbedömning, föreslå och utföra behandling samt ange läkningstid och prognos.

Kurs enligt ATLS®-konceptet bör genomföras tidigt under ST-utbildningen och därefter följas av AO-grundkurs.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 3, 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c3, c4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av utredning och behandling.
  • Redogöra för basala cellulära mekanismer för fraktur-, sen- och muskelläkning och tillämpa dessa kunskaper i den kliniska situationen.
  • Värdera frakturer och mjukdelsskador utifrån klassifikationssystem.
  • Välja bild- och funktionsdiagnostiska metoder samt bedöma bilder och undersökningsfynd.
  • Redogöra för basala biomekaniska principer samt tillämpa detta för utredning och kirurgisk och icke-kirurgisk behandling.
  • Identifiera relevanta livsstilsfaktorer och bedöma den sammanvägda riskprofilen samt vidta relevanta åtgärder.
  • Tillämpa standardiserat akut traumaomhändertagande, såsom ATLS®.
  • Diagnostisera frakturer, luxationer, ligament-, muskel-, kärl-, nerv- och senskador samt redogöra övergripande för behandlingsalternativ och -indikationer.
  • I detalj redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer för vanliga frakturer, sen- och nerv skador i övre och nedre extremiteter såsom: nyckelbensfrakturer, överarmsfrakturer, axelluxation, armbågsfrakturer och armbågsluxation, underarmsfrakturer, handledsfrakturer, bäckenringsfrakturer, höftfrakturer, lårbensfrakturer, knäfrakturer och -luxationer, underbensfrakturer och fotledsfrakturer, AC-ledsluxation, bicepsseneruptur, radialisnervskada, quadricepsruptur, akillesseneruptur, acromioclavicluarledluxation, kompartmentsyndrom i underarm och underben. Dessutom handlägga instabila hals-, bröst- och ländryggsfrakturer och distortioner inom ramen för det akuta omhändertagandet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: