Ortopedisk traumatologi

Kurser i ämnet syftar till att säkerställa att ST-läkaren har kunskap att systematiskt värdera och handlägga traumatiska frakturer och mjukdelsskador. ST-läkaren ska ha kunskap om anatomi, patofysiologi, symtomatologi och baserat på detta kunna tillämpa riskbedömning, föreslå och utföra behandling samt ange läkningstid och prognos.

Kurs enligt ATLS®-konceptet bör genomföras tidigt under ST-utbildningen och därefter följas av AO-grundkurs.

Målgrupp
Ortopedi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c3, c4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc3, STc4

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt vid val av utredning och behandling.
  • Redogöra för basala cellulära mekanismer för fraktur-, sen- och muskelläkning och tillämpa dessa kunskaper i den kliniska situationen.
  • Värdera frakturer och mjukdelsskador utifrån klassifikationssystem.
  • Välja bild- och funktionsdiagnostiska metoder samt bedöma bilder och undersökningsfynd.
  • Redogöra för basala biomekaniska principer samt tillämpa detta för utredning och kirurgisk och icke-kirurgisk behandling.
  • Identifiera relevanta livsstilsfaktorer och bedöma den sammanvägda riskprofilen samt vidta relevanta åtgärder.
  • Tillämpa standardiserat akut traumaomhändertagande, såsom ATLS®.
  • Diagnostisera frakturer, luxationer, ligament-, muskel-, kärl-, nerv- och senskador samt redogöra övergripande för behandlingsalternativ och -indikationer.
  • I detalj redogöra för behandlingsalternativ och -indikationer för vanliga frakturer, sen- och nerv skador i övre och nedre extremiteter såsom: nyckelbensfrakturer, överarmsfrakturer, axelluxation, armbågsfrakturer och armbågsluxation, underarmsfrakturer, handledsfrakturer, bäckenringsfrakturer, höftfrakturer, lårbensfrakturer, knäfrakturer och -luxationer, underbensfrakturer och fotledsfrakturer, AC-ledsluxation, bicepsseneruptur, radialisnervskada, quadricepsruptur, akillesseneruptur, acromioclavicluarledluxation, kompartmentsyndrom i underarm och underben. Dessutom handlägga instabila hals-, bröst- och ländryggsfrakturer och distortioner inom ramen för det akuta omhändertagandet.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: