Ortopedisk medicin för allmänmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna undersöka, diagnostisera och behandla patienter med vanligt förekommande muskuloskeletala smärttillstånd.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c4, c5, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för vanliga symtompresentationer med möjlig ortopedmedicinsk genes.
  • Undersöka rörelseapparaten med manuell undersökningsteknik.
  • Diagnostisera vanliga ortopedmedicinska tillstånd och kunna ge en trolig förklaring till smärttillståndet.
  • Planera behandlingsstrategier och följa upp dessa i den egna verksamheten eller via remittering.
  • Tillämpa ett patientcentrerat arbetssätt vid ortopedmedicinsk problematik.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: