Öron-Näsa-Hals för allmänmedicin

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna undersöka, diagnostisera och behandla patienter med vanligt förekommande problem i öron-, näs- och halsområdet.

Målgrupp
Allmänmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 1, 2, 3, 4, 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c1, c2, c3, c4, c5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera patienter med öron-, näs- och halsproblematik.
  • Undersöka öron-, näs- och halsområdet med såväl manuell som instrumentell undersökningsteknik.
  • Diagnostisera problem i öron-, näs- och halsområdet.
  • Behandla och följa upp vanliga problem i öron-, näs- och halsområdet i den egna verksamheten eller via remittering.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: