Organisationsmedicin och hälsoekonomi

ST- läkaren ska ha kunskap om hur en organisation och dess utformning påverkar hälsa, effektivitet och lönsamhet.

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c5, c10
Till viss del: c6, c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc5, STc10
Till viss del: STc6, STc7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Förklara organisationers betydelse för grupp och individ.
  • Analysera och diskutera den psykosociala arbetsmiljöns betydelse.
  • Analysera och diskutera organisationers betydelse för arbetsvillkor och hälsa.
  • Analysera och diskutera begreppet hälsofrämjande ledarskap.
  • Diskutera olika former av motivations- och organisationskulturer.
  • Analysera och diskutera fenomenet gränslöst arbete.
  • Använda vedertagna metoder för att beräkna kostnader för ohälsa och frånvaro.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: