Orbita, ögonlock och tårvägar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla (alternativt föreslå behandling,) vid sjukdomar och tillstånd i orbita och ögats adnexa.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3
Till viss del: 2, 8, 10, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c2, c8, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för orbitas, ögonlockens och tårvägarnas anatomi och fysiologi.
  • Beskriva relevanta kliniska undersökningar för att bedöma patologiska tillstånd i orbita, ögonlock och tårvägar.
  • Utreda, diagnostisera och föreslå behandling vid medicinska tillstånd (inflammation och infektion) och felställning av ögonlock.
  • Utreda, diagnostisera och föreslå behandling vid patologiska tillstånd i tårvägarna.
  • Redogöra för undersökningsmetoder såsom CT, MR, ultraljud och synfältsundersökningar vid utredning av orbitas sjukdomar.
  • Utreda och diagnostisera orbitas sjukdomar samt föreslå behandling.
  • Redogöra för relevanta associerade sjukdomar som ger komplikationer i orbita, ögonlock och tårvägar.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: