Orbita, ögonlock och tårvägar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla (alternativt föreslå behandling,) vid sjukdomar och tillstånd i orbita och ögats adnexa.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c2, c8, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3
Till viss del: STc2, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för orbitas, ögonlockens och tårvägarnas anatomi och fysiologi.
  • Beskriva relevanta kliniska undersökningar för att bedöma patologiska tillstånd i orbita, ögonlock och tårvägar.
  • Utreda, diagnostisera och föreslå behandling vid medicinska tillstånd (inflammation och infektion) och felställning av ögonlock.
  • Utreda, diagnostisera och föreslå behandling vid patologiska tillstånd i tårvägarna.
  • Redogöra för undersökningsmetoder såsom CT, MR, ultraljud och synfältsundersökningar vid utredning av orbitas sjukdomar.
  • Utreda och diagnostisera orbitas sjukdomar samt föreslå behandling.
  • Redogöra för relevanta associerade sjukdomar som ger komplikationer i orbita, ögonlock och tårvägar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: