Onkologi för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom onkologi.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 5
Till viss del: 3, 6, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och preliminärdiagnostisera vanliga onkologiska symtom och undersökningsfynd.
  • Diagnostisera och behandla akuta cancerrelaterade livshotande tillstånd som cytostatikaassocierad neutropen sepsis, benmärgshämning, trombocytopeni och tvärsnittslesion av ryggmärgen.
  • Identifiera och akutbehandla cancerrelaterade smärtor, infektioner, hemostasrubbningar, illamående med mera.
  • Översiktligt redogöra för vanliga cancersjukdomars fynd och manifestationer samt när och hur malignitetsscreening bör genomföras.
  • Värdera indikationen för akut radiologisk utredning och provtagning vid misstänkt cancersjukdom.
  • Värdera indikationen för mer specifik onkologisk utredning och behandling och när specialistkonsult i onkologi bör tillkallas.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: