Onkologi för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom onkologi.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera och preliminärdiagnostisera vanliga onkologiska symtom och undersökningsfynd.
  • Diagnostisera och behandla akuta cancerrelaterade livshotande tillstånd som cytostatikaassocierad neutropen sepsis, benmärgshämning, trombocytopeni och tvärsnittslesion av ryggmärgen.
  • Identifiera och akutbehandla cancerrelaterade smärtor, infektioner, hemostasrubbningar, illamående med mera.
  • Översiktligt redogöra för vanliga cancersjukdomars fynd och manifestationer samt när och hur malignitetsscreening bör genomföras.
  • Värdera indikationen för akut radiologisk utredning och provtagning vid misstänkt cancersjukdom.
  • Värdera indikationen för mer specifik onkologisk utredning och behandling och när specialistkonsult i onkologi bör tillkallas.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: