Onkogenetik

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna handlägga genetisk diagnostik av en patient med misstänkt ärftlig benägenhet för cancer, det vill säga bedömning av indikation, val av utredningsgång, värdering av resultat samt ge genetisk vägledning.

Målgrupp
Klinisk genetik

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c4, c7, c8, c10, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för de vanligaste ärftligt orsakade cancersyndromen, deras genetiska orsaker samt metoder för diagnostik.
  • Bedöma när indikation för genetisk utredning föreligger.
  • Välja genetisk utredningsgång.
  • Värdera resultat av genetisk analys.
  • Beräkna individuell risk för cancer.
  • Ge genetisk vägledning och initiera uppföljning av familjemedlemmar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: