Ögontrauma

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla (alternativt föreslå behandling av) olika typer av traumatiska ögonskador.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c4, c7
Till viss del: c10, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3, STc4, STc7
Till viss del: STc2, STc9, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva ögats, orbitas, ögonlockens och tårvägarnas anatomi.
  • Diagnostisera skador i ögonlock och tårvägarna samt föreslå behandling.
  • Utreda, diagnostisera och klassificera olika typer av öppen och sluten ögonskada samt föreslå behandling vid dessa skador.
  • Utreda, diagnostisera och föreslå behandling vid främmande kropp på och i ögat.
  • Utreda, diagnostisera och föreslå behandling vid traumatiska skador i orbita och synnerv.
  • Utföra suturering av enkel ögonlocksskada.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: