Ögontrauma

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla (alternativt föreslå behandling av) olika typer av traumatiska ögonskador.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 3, 4, 7, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c4, c7
Till viss del: c10, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva ögats, orbitas, ögonlockens och tårvägarnas anatomi.
  • Diagnostisera skador i ögonlock och tårvägarna samt föreslå behandling.
  • Utreda, diagnostisera och klassificera olika typer av öppen och sluten ögonskada samt föreslå behandling vid dessa skador.
  • Utreda, diagnostisera och föreslå behandling vid främmande kropp på och i ögat.
  • Utreda, diagnostisera och föreslå behandling vid traumatiska skador i orbita och synnerv.
  • Utföra suturering av enkel ögonlocksskada.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: