Ögonkomplikationer vid diabetes och retinala kärlsjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, utreda och behandla (alternativt föreslå behandling av) ögonkomplikationer vid diabetes och retinala kärlsjukdomar.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6, 11
Till viss del: 2, 4, 7, 9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c11
Till viss del: c2, c4, c7, c9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Diabetesretinopati:

 • Beskriva övergripande epidemiologi avseende diabetes och diabetesretinopati i vår del av världen.
 • Redogöra för uppkomst och utveckling av diabetesretinopati.
 • Redogöra för screening av ögonkomplikationer vid diabetes.
 • Redogöra för screening och retinopatibehandling av gravida diabetespatienter.
 • Redogöra för riskfaktorer för diabetesretinopati och diabetesrelaterade komplikationer samt redogöra för förebyggande åtgärder inkluderande samarbete med diabetesbehandlande läkare.
 • Klassificera och bedöma olika grader av diabetesretinopati.
 • Diagnostisera och bedöma tidpunkt för medicinsk eller kirurgisk behandling av makulaödem och proliferativ diabetesretinopati på diabetespatienter.
 • Tolka optisk koherenstomografi (OCT), fluoresceinangiografi, ultraljud och ögonbottenbilder vid diabetesretinopati.
 • Redogöra för olika behandlingsalternativ vid proliferativ diabetesretinopati respektive diabetiskt makulaödem.
 • Beskriva teknik och syfte med olika typer av laserbehandlingar.
 • Praktiskt utföra laserbehandling med hjälp av datorbaserat övningsprogram.
 • Redogöra för hur patienter med katarakt och diabetesretinopati bör behandlas och följas upp.
 • Redogöra för komplikationer till diabetesretinopati samt för behandling av dessa.

Retinala kärlsjukdomar:

 • Utreda, diagnostisera, klassificera och behandla (alternativt föreslå behandling) vid oklusion av näthinnans blodkärl.
 • Tolka OCT, fluoresceinangiografi, ultraljud och ögonbottenbilder vid retinala kärlsjukdomar.
 • Redogöra för uppkomst och utveckling av retinala ven- och artärocklusioner samt retinala kärlanomalier.
 • Diagnostisera och klassificera olika grader av hypertensiv och retinopati.
 • Beskriva relationen mellan kärlförändringar i näthinna och de vanligast associerade systemsjukdomarna.
 • Diagnostisera makulaödem vid retinal ventrombos och föreslå olika behandlingsalternativ.
 • Redogöra för komplikationer till retinala venocklusioner och behandling av dessa.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: