Ögonkomplikationer vid diabetes och retinala kärlsjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, utreda och behandla (alternativt föreslå behandling av) ögonkomplikationer vid diabetes och retinala kärlsjukdomar.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c11
Till viss del: c2, c4, c7, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6
Till viss del: STc2, STc7, STc9, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Diabetesretinopati:

 • Beskriva övergripande epidemiologi avseende diabetes och diabetesretinopati i vår del av världen.
 • Redogöra för uppkomst och utveckling av diabetesretinopati.
 • Redogöra för screening av ögonkomplikationer vid diabetes.
 • Redogöra för screening och retinopatibehandling av gravida diabetespatienter.
 • Redogöra för riskfaktorer för diabetesretinopati och diabetesrelaterade komplikationer samt redogöra för förebyggande åtgärder inkluderande samarbete med diabetesbehandlande läkare.
 • Klassificera och bedöma olika grader av diabetesretinopati.
 • Diagnostisera och bedöma tidpunkt för medicinsk eller kirurgisk behandling av makulaödem och proliferativ diabetesretinopati på diabetespatienter.
 • Tolka optisk koherenstomografi (OCT), fluoresceinangiografi, ultraljud och ögonbottenbilder vid diabetesretinopati.
 • Redogöra för olika behandlingsalternativ vid proliferativ diabetesretinopati respektive diabetiskt makulaödem.
 • Beskriva teknik och syfte med olika typer av laserbehandlingar.
 • Praktiskt utföra laserbehandling med hjälp av datorbaserat övningsprogram.
 • Redogöra för hur patienter med katarakt och diabetesretinopati bör behandlas och följas upp.
 • Redogöra för komplikationer till diabetesretinopati samt för behandling av dessa.

Retinala kärlsjukdomar:

 • Utreda, diagnostisera, klassificera och behandla (alternativt föreslå behandling) vid oklusion av näthinnans blodkärl.
 • Tolka OCT, fluoresceinangiografi, ultraljud och ögonbottenbilder vid retinala kärlsjukdomar.
 • Redogöra för uppkomst och utveckling av retinala ven- och artärocklusioner samt retinala kärlanomalier.
 • Diagnostisera och klassificera olika grader av hypertensiv och retinopati.
 • Beskriva relationen mellan kärlförändringar i näthinna och de vanligast associerade systemsjukdomarna.
 • Diagnostisera makulaödem vid retinal ventrombos och föreslå olika behandlingsalternativ.
 • Redogöra för komplikationer till retinala venocklusioner och behandling av dessa.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: