Ögats tumörsjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och föreslå behandling vid tumörsjukdomar i ögat.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c7, c8
Till viss del: b1, c2, c4, c5, c6, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3, STc4, STc7
Till viss del: STc2, STc5, STc8,STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva orbitas, ögonlockens, konjunktivas, uveas och retinas anatomi och fysiologi.
  • Beskriva de vanligaste benigna och maligna sjukdomarna i orbita, ögonlock, konjunktiva, uvea och retina.
  • Utreda, diagnostisera och föreslå behandling av benigna och maligna tumörer i orbita, ögonlock, konjunktiva, uvea och retina.
  • Utföra och tolka ultraljud (B scan).
  • Beskriva radiologiska fynd för de vanligaste tillstånden i orbita.
  • Beskriva lämplig metastasscreening för de maligna ögontumörerna.
  • Förklara den genetiska bakgrunden till retinoblastom samt exemplifiera olika behandlingsmetoder.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: