Ögats tumörsjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och föreslå behandling vid tumörsjukdomar i ögat.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 7
Till viss del: 2, 4, 5, 8, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c7, c8
Till viss del: b1, c2, c4, c5, c6, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva orbitas, ögonlockens, konjunktivas, uveas och retinas anatomi och fysiologi.
  • Beskriva de vanligaste benigna och maligna sjukdomarna i orbita, ögonlock, konjunktiva, uvea och retina.
  • Utreda, diagnostisera och föreslå behandling av benigna och maligna tumörer i orbita, ögonlock, konjunktiva, uvea och retina.
  • Utföra och tolka ultraljud (B scan).
  • Beskriva radiologiska fynd för de vanligaste tillstånden i orbita.
  • Beskriva lämplig metastasscreening för de maligna ögontumörerna.
  • Förklara den genetiska bakgrunden till retinoblastom samt exemplifiera olika behandlingsmetoder.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: