Ocklusiv kärlsjukdom

Kurser i detta ämne syftar till att ST‐läkaren ska redogöra för utredning och behandling av akut- och kronisk ocklusiv sjukdom i extremitets artärer, aorta, visceral- och njurartärer.

Målgrupp
Kärlkirurgi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för epidemiologi, patofysiologi, kliniska symtom, diagnostik och utredning vid akut och kronisk extremitets-, njur- och visceralischemi.
  • Redogöra för kärlanatomi och operativ kärlexponering i buk och extremiteter.
  • Redogöra för operationsindikation, samt jämföra och motivera val av operationsmetod (öppen eller endovaskulär behandling) vid akut och kronisk extremitets ischemi.
  • Beskriva åtgärd för akuta och sena komplikationer efter operativ behandling.
  • Redogöra för prevention och behandling, som farmakologisk, fysioterapeutisk och livstilsbehandling, samt uppföljning av ocklusiv kärlsjukdom.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: