Obstetrisk anestesi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren kunskap och förmåga att arbeta med obstetrisk anestesi. Kurser i ämnet bör erbjuda träning i simulerad miljö och genomgång av typiska anmälningsfall.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c5, c8
Till viss del: a1, a2, a3, a4, a5, b1, b3, c1, c2, c4, c7, c9, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3, STc5, STc8
Till viss del: STa2, STa4, STa5, STa7, STb1, STc1, STc2, STc4, STc7, STc9, STc11, STc12, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för den normala graviditetens och förlossningens fysiologi och farmakodynamik.
 • Redogöra översiktligt för olika former av fosterövervakning.
 • Redogöra för val av anestesi vid interkurrenta sjukdomar, till exempel MS, malign hypertermi, hjärtsjukdomar som GUCH (Grown Up Congenital Heart Failure), obesitas och ryggskador.
 • Redogöra för val av anestesi vid sectio av olika angelägenhetsgrad och beskriva innebörden av olika larmrutiner.
 • Förutse, identifiera och handlägga intubationsproblem och konsekvenserna av stor blödning.
 • Förutse och identifiera obstetriska komplikationers anestesiologiska konsekvenser.
 • Redogöra för olika typer av smärtlindring vid förlossning.
 • Tillämpa A-HLR hos gravid och nyfödd.
 • Handlägga anestesi och intensivvård vid preeklampsi och Hypertensive Elevated Liver Low Platelets Syndrome (HELLP).
 • Redogöra för neurologiska komplikationer efter ryggbedövning och neurologiska bortfall från partus.
 • Behandla accidentell durapunktion och postdurapunktionshuvudvärk.
 • Prioritera insatser för mamma-barn genom att:
  - göra etiska bedömningar med utgångspunkt i relationen mellan föräldrarnas bestämmanderätt över sitt barn, barnets egen autonomi och läkarens medicinska ansvar.
  - redogöra för och förhålla sig till etisk plattform för prioriteringar i vården (Socialstyrelsen.se)
  - göra etiska reflektioner utifrån pliktetik, konsekvensetik, situationsetik och dygdetik.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: