Nutrition

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få bred förståelse och kunskap om nutritionens betydelse för äldres hälsa och sjukdom.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7, c12
Till viss del: c8, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc7, STc12
Till viss del: STc8, STc9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för tecken på näringsbrist och för adekvata åtgärder avseende utredning och behandling vid till exempel viktnedgång och sarkopeni, illamående och bristande aptit.
  • Redogöra för betydelsen av kostens sammansättning och vid behov ordinera näringstillskott.
  • Översiktligt bedöma tandhälsa och behandla oral svampinfektion.
  • Redogöra för utredning av sväljningssvårigheter till exempel hur logopedbedömning och FUS-undersökning (fiberendoskopisk undersökning av sväljningsförmågan) går till och dess kliniska användning, till exempel hos patienter med stroke och demens.
  • Redogöra för indikationer och kontraindikationer samt initiera och följa upp enteral nutrition via sond och PEG. Fatta beslut om avslutande av behandling med hänsyn till patientens tillstånd och ett etiskt förhållningssätt.
  • Redogöra för principer för användning av total parenteral nutrition med hänsyn till patientens behov och risker med behandlingen. 
  • Beskriva basal beräkning av näringsbehov, användande av till exempel MNA-skalan.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: