Nutrition, gastroenterologi, hepatologi och nefrologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren fördjupad kunskap avseende nutrition, tillväxt, gastroenterologi, hepatologi och nefrologi.

Målgrupp
Neonatologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c8
Till viss del: a2, a4, a5, b1, b2, b3, b5, c6, c7, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för om nutrition och vätskebehandling av nyfödda barn 
  • Värdera tillväxt och bedöma avvikelser från det normala.
  • Självständigt ordinera vätska samt parenteral och enteral nutrition till nyfödda barn med olika sjukdomstillstånd.
  • Identifiera och diagnostisera vanliga och allvarliga gastroenterologiska problem samt redogöra för utredning och behandling av dessa (medicinsk och kirurgisk).
  • Identifiera och diagnostisera vanliga och allvarliga hepatologiska problem samt redogöra för utredning och behandling av dessa.
  • Identifiera och diagnostisera vanliga och allvarliga nefrologiska problem samt redogöra för utredning och behandling av dessa (medicinsk och kirurgisk).

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: