Nuklearmedicin för radiologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma, värdera och utvärdera en bild- och funktionsmedicinsk undersökning och behandling inom Nuklearmedicin.

Målgrupp
Bild- och funktionsmedicin, Radiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 4, 6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c4
Till viss del: c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera, stadieindela, prognostisera, behandla eller utesluta vanligt förekommande sjukdomar som utreds och följs med nuklearmedicinska metoder.
  • Redogöra för ovan beskrivna sjukdomars uppkomstmekanismer och förlopp.
  • Resonera kring och välja modalitet och metod för diagnostisk radiolog.
  • Redogöra översiktligt för vanligt förekommande undersökningsmetoder inom nuklearmedicin, såsom scintigrafi och PET, inklusive hybridundersökningar med CT eller MR.
  • Bearbeta resultat från vanligt förekommande undersökningsmetoder inom nuklearmedicin, såsom scintigrafi och PET, inklusive hybridundersökningar med CT eller MR.
  • Tolka resultat från vanligt förekommande undersökningsmetoder inom nuklearmedicin.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: