Nuklearmedicin för radiologer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma, värdera och utvärdera en bild- och funktionsmedicinsk undersökning och behandling inom Nuklearmedicin.

Målgrupp
Radiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3, c4
Till viss del: c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3, STc4
Till viss del: STc5, STc6, STc8, STc9, STc10, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera, stadieindela, prognostisera, behandla eller utesluta vanligt förekommande sjukdomar som utreds och följs med nuklearmedicinska metoder.
  • Redogöra för ovan beskrivna sjukdomars uppkomstmekanismer och förlopp.
  • Resonera kring och välja modalitet och metod för diagnostisk radiolog.
  • Redogöra översiktligt för vanligt förekommande undersökningsmetoder inom nuklearmedicin, såsom scintigrafi och PET, inklusive hybridundersökningar med CT eller MR.
  • Bearbeta resultat från vanligt förekommande undersökningsmetoder inom nuklearmedicin, såsom scintigrafi och PET, inklusive hybridundersökningar med CT eller MR.
  • Tolka resultat från vanligt förekommande undersökningsmetoder inom nuklearmedicin.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: