Noninvasiv elektrofysiologisk diagnostik

Kurser i detta ämne bidrar till att ST-läkaren lär sig att använda, värdera och prioritera mellan olika metoder för optimal noninvasiv elektrofysiologisk diagnostik.

Målgrupp
Klinisk fysiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c5
Till viss del: c3, c6, c7, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc5
Till viss del: STc3, STc6, STc7, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva och förklara hjärtats anatomi, fysiologi och patofysiologi av särskild relevans för noninvasiv elektrofysiologi.
  • Beskriva utförandet och tolka resultatet hos vuxna och barn av vilo-EKG, långtids-EKG, esofagus-EKG samt pacemaker-EKG.
  • Förklara funktionen av olika pacemakertyper och hur de påverkar EKG-tolkningen.
  • Formulera ett tydligt remissvar på ovanstående undersökningar.
  • Förklara tekniken som ligger till grund för undersökningsmetoderna inom noninvasiv elektrofysiologi och värdera felkällor.
  • Förklara undersökningsfyndet vid vektor-EKG och högupplösande EKG.
  • Redogöra för indikationer samt exemplifiera kliniska konsekvenser av utfallet av dessa diagnostiska undersökningar.
  • Beskriva och värdera skillnader mellan noninvasiva elektrofysiologiska metoder och andra metoder för hjärtdiagnostik samt förklara metodernas styrkor och svagheter.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: