Njurpatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tolka njurbiopsiutlåtande och förstå den patologiska bakgrunden till njursjukdomar, vilka diagnostiseras med njurbiopsi. Kurser i ämnet ska fokusera på histopatologi och njursjukdom.

Kurser i detta ämne är lämpligt att integrera med kursämnet Primära njursjukdomar och systemsjukdomar med njurengagemang.

Målgrupp
Njurmedicin

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 4, 5, 6, 11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tolka njurbiopsiutlåtande och förstå den patologiska bakgrunden till njursjukdomar vilka diagnostiseras med njurbiopsi.
  • Tolka njurbiopsisvar från patologen och ta ställning till eventuella differentialdiagnoser.
  • Beskriva typiska förändringar vid diabetesnefropati, lupusnefrit, snabbt förlöpande glomerulonefrit och andra vanliga glomerulonefriter samt interstitiella nefriter.
  • Värdera prognos i förhållande till histopatologisk bild.
  • Redogöra för aktuellt kunskapsläge avseende patogenes vid njursjukdomar där histopatologisk bild finns att tillgå.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: