Njurpatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna tolka njurbiopsiutlåtande och förstå den patologiska bakgrunden till njursjukdomar, vilka diagnostiseras med njurbiopsi. Kurser i ämnet ska fokusera på histopatologi och njursjukdom.

Kurser i detta ämne är lämpligt att integrera med kursämnet Primära njursjukdomar och systemsjukdomar med njurengagemang.

Målgrupp
Medicinska njursjukdomar

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 4, 5, 6, 11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tolka njurbiopsiutlåtande och förstå den patologiska bakgrunden till njursjukdomar vilka diagnostiseras med njurbiopsi.
  • Tolka njurbiopsisvar från patologen och ta ställning till eventuella differentialdiagnoser.
  • Beskriva typiska förändringar vid diabetesnefropati, lupusnefrit, snabbt förlöpande glomerulonefrit och andra vanliga glomerulonefriter samt interstitiella nefriter.
  • Värdera prognos i förhållande till histopatologisk bild.
  • Redogöra för aktuellt kunskapsläge avseende patogenes vid njursjukdomar där histopatologisk bild finns att tillgå.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: