Njurfysiologi och hypertoni

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska erhålla bred kunskap avseende normal njurfysiologi samt konsekvenser för rubbningar av den normala njurfysiologin. ST-läkaren ska även erhålla kunskaper i syfte att självständigt kunna utreda, diagnostisera, behandla och följa upp patienter med hypertoni.

Målgrupp
Njurmedicin

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5, 6, 10, 11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för normal njurfysiologi.
  • Redogöra för konsekvenser av rubbningar i den normala njurfysiologin som kan uppstå på grund av genetiska eller förvärvade faktorer.
  • Förklara principerna för normal blodtrycksreglering och patofysiologin vid olika hypertoniformer.
  • Redogöra för epidemiologin vid hypertoni och hypertonirelaterade komplikationer.
  • Redogöra för utredning, behandling och uppföljning av patienter med hypertoni.
  • Förklara verkningsmekanismerna hos antihypertensiva läkemedel.
  • Jämföra syra-basrubbningar och förklara mekanismerna till dess uppkomst.
  • Självständigt kunna utreda och behandla allvarliga elektrolytrubbningar.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: