Njurcancer

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, tillämpa behandlingsprinciper samt redogöra för komplikationer vid njurcancer.

Målgrupp
Urologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för symtomatologin vid olika stadier av njurcancer.
  • Utreda och diagnostisera olika stadier av njurcancer
  • Tillämpa Bosniak-graderingen kliniskt.
  • Tillämpa behandlingsstrategier vid njurcancer.
  • Beskriva de kirurgiska principerna för öppen och laparoskopisk nefrektomi, öppen och laparoskopisk njurresektion och resektion av tumörtromb i njurven och vena cava.
  • Redogöra för komplikationer till kirurgisk behandling.
  • Redogöra för medicinsk behandling till avancerad njurcancer samt dess komplikationer.
  • Redogöra för andra behandlingsmetoder som finns tillgängliga, såsom radiofrequency- och kryoablation- behandling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: