Neurovaskulära sjukdomar

Neurovaskulära sjukdomar är mycket vanliga. Direkt behandling kan vara livräddande, varför kurs i detta ämne är viktigt för ST-läkaren.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c7
Till viss del: c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc7
Till viss del: STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera olika former av neurovaskulära sjukdomar.
  • Redogöra för neuroanatomiska korrelationer vid neurovaskulära sjukdomar.
  • Redogöra för farmakologiska principer hos läkemedel som används vid behandling av neurovaskulära sjukdomar.
  • Initiera och utvärdera akut och förebyggande behandling vid neurovaskulära sjukdomar.
  • Redogöra för symtomlindrande behandling vid till exempel spasticitet, urogenital dysfunktion och neuropatisk smärta.
  • Organisera fortsatt vård av patienten, till exempel vid överföring till andra aktörer i vårdkedjan.
  • Redogöra för legala konsekvenser, till exempel för körkort.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: