Neuropsykiatriska tillstånd och intellektuell funktionsnedsättning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla barn med utvecklingsneurologiska avvikelser.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera barn som är i behov av en utredning avseende kognition, kommunikation, aktivitetsgrad och uppmärksamhet.
  • Beskriva hur ett tvärprofessionellt utredningsteam är uppbyggt.
  • Redogöra för vanligt förekommande syndrom som kan medföra utvecklingsneurologiska avvikelser.
  • Utforma en individualiserad medicinsk utredning och i förekommande fall uppföljning av barn och ungdomar med dessa tillstånd.
  • Redogöra för farmakologisk och ickefarmakologisk behandling samt exemplifiera hur uppföljning kan ske.
  • Redogöra för olika typer av biverkningar som kan uppstå vid en läkemedelsbehandling.
  • Diskutera specifika aspekter för habilitering vid dessa tillstånd.
  • Redogöra för lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionsnedsatta.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: