Neuromuskulära sjukdomar - Neurologi

Kurser i detta ämne syftar till att skapa förutsättningar för att ST-läkaren ska kunna omhänderta patienter med neuromuskulära sjukdomar.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c4
Till viss del: c1, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc4
Till viss del: STc1, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Inflammatoriska neuromuskulära sjukdomar:

  • Diagnostisera neuromuskulära sjukdomar med inflammatorisk patogenes, till exempel Guillain-Barrès syndrom (GBS), kroniskt inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) och myastenia gravis (MG).
  • Organisera omhändertagande av patienter med akuta neuromuskulära tillstånd, till exempel GBS och MG.
  • Initiera och utvärdera behandling allmänt och i särskilda situationer, till exempel vid intensivvård.

Icke-inflammatoriska neuromuskulära sjukdomar:

  • Diagnostisera neuromuskulära sjukdomar med icke inflammatorisk patogenes, till exempel ALS, polyneuropati och myopati.
  • Redogöra för symtomlindrande behandling vid till exempel hypersalivation och smärta.
  • Redogöra för omhändertagande i livets slutskede.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: