Neuromuskulära sjukdomar - Klinisk neurofysiologi

Kurser i detta ämne syftar till grundläggande förståelse för såväl klinisk bild som patofysiologi avseende flertalet neuromuskulära sjukdomar samt kunskap att planera relevant neurofysiologisk undersökning och bedöma dess resultat.

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: c1, c2, c3, c7, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för patofysiologi, symtom, sjukdomsutveckling, och prognos vid perifera nervsjukdomar, inklusive reaktioner vid skada, sjukdomar i neuromuskulär transmission, primära muskelsjukdomar, mitokondriella sjukdomar och motorneuronsjukdomar, samt använda denna kunskap till planering och praktiskt genomförande av adekvat neurofysiologisk undersökning.
  • Beskriva indikationer och metoder för muskelbiopsi.
  • Redogöra för ryggradens och ryggmärgens sjukdomar och skador och för sjukdomar i det autonoma nervsystemet samt förklara hur neurofysiologisk undersökning kan användas vid diagnostik av dessa tillstånd.
  • Redogöra för tillämpning av neurofysiologiska undersökningsmetoder vid neuromuskulära sjukdomar på barn och intensivvårdspatienter (indikationer, praktiskt genomförande, problem och problemlösningar).
  • Beskriva akut omhändertagande och tillsyn av vitalfunktioner vid neuromuskulära sjukdomar (till exempel Guillain-Barré syndrom, amyotrofisk lateralskleros, myastenia gravis).
  • Beskriva behandlingar vid neuromuskulär sjukdom (till exempel immunglobulin, plasmaferes, immunosuppressiva farmaka) samt hur neuromuskulär sjukdom och det neuromuskulära systemet kan påverkas av vissa behandlingar, främst avseende anestesi och IVA-vård.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: