Neurologi, utveckling och uppföljning

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren fördjupad kunskap avseende det nyfödda barnets neurologi, utveckling och uppföljning.

Målgrupp
Neonatologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9, c12
Till viss del: a1, a2, a4, a5, a6, b1, b2, b3, b4, b5, c5, c6, c7, c8, c10, c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9
Till viss del: STa4, STb1, STb4, STc12, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utföra neurologiskt status under neonatalperioden och värdera utfallet.
  • Identifiera, utreda, diagnostisera och behandla postasfyktiska tillstånd.
  • Identifiera, utreda, diagnostisera och behandla övriga neurologiska problem under neonatalperioden.
  • Redogöra för de vanligaste neuromuskulära sjukdomarna och deras utredning.
  • Värdera spektrat av diagnostiska metoder vad gäller neonatal neurologi, tillämpa rätt metod och tolka resultatet.
  • Utföra utvecklingsbedömning i olika åldrar inklusive neurologisk uppföljning av riskbarn.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: