Neurologi för internmedicinare

För att självständigt kunna arbeta som specialist inom internmedicin krävs goda kunskaper inom neurologi.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc7

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera, beskriva och preliminärdiagnostisera de vanligaste neurologiska sjukdomstillstånden.
  • Diagnostisera, klassificera och behandla cerebrovaskulära sjukdomar.
  • Identifiera och behandla akuta neurologiska tillstånd och symtom till exempel huvudvärk, yrsel, epilepsi, meningit och encefalit.
  • Översiktligt redogöra för handläggning av andra neurologiska sjukdomar, till exempel Mb Parkinson, hjärntumörer, myasteni samt neuroinflammatoriska tillstånd inklusive MS.
  • Värdera indikationen för neuroradiologisk och neurofysiologisk undersökning samt tolka lumbalpunktion.
  • Värdera indikationen för mer specifik neurologisk utredning och behandling samt när konsult bör tillkallas.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: