Neurogenetiska sjukdomar

Ökad kunskap om genetiska varianter och orsaker till neurologiska sjukdomar möjliggör förbättrat omhändertagande av patienter med neurogenetiska sjukdomar.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c3, c4, c6, c7, c11, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc2, STc3, STc4,
Till viss del: STc6, STc7, STc11, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera patienter med neurogenetisk sjukdom.
  • Tillämpa korrekt utredningsmetodik för diagnostik av misstänkt neurogenetisk sjukdom.
  • Redogöra för möjligheter till genetisk rådgivning.
  • Bedöma behov av omhändertagande för patienter med neurogenetisk sjukdom.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: