Neurogenetiska sjukdomar

Ökad kunskap om genetiska varianter och orsaker till neurologiska sjukdomar möjliggör förbättrat omhändertagande av patienter med neurogenetiska sjukdomar.

Målgrupp
Neurologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c3, c4, c6, c7, c11, c12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Identifiera patienter med neurogenetisk sjukdom.
  • Tillämpa korrekt utredningsmetodik för diagnostik av misstänkt neurogenetisk sjukdom.
  • Redogöra för möjligheter till genetisk rådgivning.
  • Bedöma behov av omhändertagande för patienter med neurogenetisk sjukdom.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: