Neurofysiologisk utredning av centrala nervsystemet med EEG

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska förstå bakgrunden till EEG-signalens uppkomst, olika registreringsmetoder samt kunna tillämpa principer för tolkning vid olika sjukdomstillstånd i centrala nervsystemet.

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c1, c2, c3, c6, c7, c8, c9, c10, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för EEG-signalens uppkomst.
 • Redogöra för insamlingsteknik och filtrering av EEG-signalen.
 • Redogöra för olika EEG-montage, deras styrkor och svagheter samt tillämpning vid EEG-tolkning.
 • Redogöra för olika former av aktiveringar och provokationer samt EEG med reaktionstidsmätning.
 • Redogöra för olika typer av artefakter och normalvariationer samt felkällor vid EEG-registrering.
 • Redogöra för indikationer för EEG samt deras betydelse vid remissprioritering.
 • Redogöra för hur EEG utvecklas från prematuritet till vuxen ålder.
 • Redogöra för hur EEG förändras vid olika vakenhetstillstånd och sömn samt särskilda registreringsmetoder (till exempel 
  MSLT).
 • Redogöra för olika typer av interiktal epileptiform aktivitet, dess signifikans och patofysiologi.
 • Redogöra för hur EEG förändras vid olika sjukdomar och syndrom.
 • Redogöra för EEG vid akuta tillstånd som status epilepticus och coma samt dess tillämpning vid dessa tillstånd.
 • Redogöra för läkemedelseffekter på EEG samt förutsättningarna för EEG-registreringens bedömbarhet.
 • Redogöra för principer och indikationer för långtidsregistrering av EEG inklusive videoregistrering (anfallsmönster i EEG och anfallssemiologi).
 • Redogöra för principerna för trendanalys (till exempel aEEG) och metodernas indikationer och begränsningar.
 • Beskriva metoder och risker vid specialiserad epilepsiutredning, inklusive invasiva registreringar och intraoperativ corticografi.
 • Beskriva principerna för dipolanalys, kvantitativ frekvensanalys (qEEG), koherensanalys samt magnetencefalografi (MEG).
 • Redogör för normala och patologiska EEG-fenomen i neonatalperioden.
 • Redogöra för särskilda aspekter som är aktuella vid EEG-registrering på barn.
 • Redogöra för begränsningar, risker och kontraindikationer vid EEG-registrering.
 • Redogöra för vad svaret på en EEG-undersökning bör innehålla i relation till frågeställning och undersökningsfynd.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: