Neurofoniatri

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna undersöka, initiera vidare utredning och behandling samt informera patienter med neurologiskt betingade symtom från munhåla, gom, svalg och struphuvud med särskilt fokus på de sjukdomar som begränsar sig till eller ofta debuterar i denna region.

Målgrupp
Röst- och talrubbningar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c6

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra översiktligt för den centrala och perifera styrningen av röst, tal och språk och sväljning.
  • Redogöra för innervationen i munhåla, svalg och struphuvud med fokus på betydelsen för tal och röst.
  • Utföra neurologisk undersökning av munhåla, gom, svalg och struphuvud inklusive bilddokumentation samt tolka undersökningsfynden.
  • Beskriva lämplig vidare utredning av neurologiska symtom och fynd i munhåla, gom, svalg och struphuvud.
  • Beskriva typisk påverkan på röst, tal och språk vid vanliga neurologiska sjukdomar.
  • Beskriva logopedens möjligheter att hjälpa patienter med neurologiskt betingade störningar i röst, tal och språk och sväljningsfunktion.
  • Redogöra för indikationer, metoder, resultat och biverkningar vid behandling med botulinumtoxin, framför allt i stämbandsmuskeln vid spasmodisk dysfoni, men även i andra muskler i huvud-halsområdet.
  • Redogöra för etiologi, behandling och prognos vid såväl uni- som bilateral stämbandsförlamning, med fokus på olika metoder för utfyllnad av stämband respektive vidgning av andningsspringan.
  • Redogöra för orsaker och undersökningsmetoder samt beskriva möjliga behandlingar vid neurologiskt orsakade sväljningsbesvär.
  • Redogöra för aktuell forskningsinriktning inom området.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: