Neuroanestesi med tillhörande intensivvård

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren förmåga att genomföra anestesi och intensivvård till patienter med skador och sjukdomar som medför ökat intrakraniellt tryck.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b3, c1, c2, c5, c6, c7, c11
Till viss del: a1, a2, a3, a4, a5, a6, b1, b4, c3, c4, c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STa4, STc1, STc2, STc5, STc6, STc7, STc11, STc13,
Till viss del: STa1, STa2, STa5, STa7, STb1, STc1, STc3, STc4, STc8, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för nervsystemets anatomi, fysiologi och farmakologi.
  • Genomföra anestesi vid misstänkt intrakraniell tryckstegring.
  • Värdera och initiera akut omhändertagande av medvetandesänkning.
  • Redogöra för behandlingsprinciper avseende vanliga neurologiska tillstånd.
  • Redogör för adekvat monitorering och behandling av patienter med risk för ökat intrakraniellt tryck.
  • Självständigt bedöma och behandla allvarliga akuta neurologiska tillstånd såsom status epilepticus, meningit, encefalit, intrakraniell blödning eller infarkt, neurotrauma och spinala skador.
  • Tillämpa kriterier för diagnostik vid misstänkt upphävd cerebral cirkulation.
  • Reflektera över och värdera tillgänglig kompetens i specifika situationer, till exempel vid transport.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: