Neuro-oftalmologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap för att diagnostisera neurologiska sjukdomar som orsakar ögonsymtom samt ögonförändringar som har samband med neurologiska sjukdomar.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c10
Till viss del: c2, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc10
Till viss del: STc2, STc7, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva synbanornas och ögonmotorikens anatomi.
  • Tolka synfältsförändringar och deras patofysiologi.
  • Välja lämplig neuro-oftalmologisk undersökningsmetod.
  • Utreda och diagnostisera vanliga neuro-oftalmologiska sjukdomar och tillstånd samt behandla (alternativt föreslå behandling).
  • Bedöma behovet av neurologisk, neurokirurgisk och neuroradiologisk diagnostik och intervention.
  • Redogöra för relevanta associerade systemsjukdomar.
  • Urskilja neurologiska ögonsymtom och fynd som kräver akut intervention.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: