Nervsjukdomar och nervskador inom hand och arm

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskap om olika principer vid utredning och behandling av nervkompression och nervskador.

Målgrupp
Handkirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: c7

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9
Till viss del: STc7, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva patofysiologin vid nervskador och nervsjukdomar.
  • Redogöra för utredningsgång, diagnostiska möjligheter och behandlingsprinciper för olika typer av nervskador och nervsjukdomar.
  • Behandla nervkompressioner.
  • Redogöra för reparationstekniker och rekonstruktioner vid kompletta skador av stora nervstammar och plexus brachialis.
  • Att med mikrokirurgisk teknik utföra nervsutur.
  • Beskriva olika rehabiliteringsprinciper vid nervskador och nervsjukdomar.
  • Förutse behov av och redogöra för olika sekundära rekonstruktioner, som nervtransplantation och sentransferering.
  • Identifiera neuropatisk smärta och redogöra för farmakologisk och annan behandling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: