Neonatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren teoretisk baskunskap i neonatologi. Kurser i detta ämne bör ges som en sammanhållen kurs, eventuellt med webbaserat inslag. Vissa moment bör tränas praktiskt.

Målgrupp
Barn- och ungdomsmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c2, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc3
Till viss del: STc2, STc11, STc14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Utreda, diagnostisera och behandla vanliga andningsstörningar, icterus, immunisering och anemi, hypoglycemi, uppfödningssvårigheter och nutrition, rubbningar i syra-bas och elektrolyter samt förändringar och infektioner i navel och hud.
  • Utreda, diagnostisera och initialt behandla asfyxi, sepsis och meningit , förlossningsskador, lätt och måttlig underburenhet och tillväxthämning.
  • Redogöra för och implementera utvecklingsstödjande omvårdnad, exempelvis Kangaroo Mother Care (KMC).
  • Informera föräldrar och personal om metabol screening av nyfödda.
  • I samråd med neonatalt kunnig kollega utreda, diagnostisera och behandla svår asfyxi (inklusive hypotermibehandling) och hypoxic ischemic encephalopathy (HIE), hypotonus, barn fött efter riskgraviditet, extrem underburenhet inklusive komplikationer, persisterande fetal cirkulation, hypotension, medfödda sjukdomar och syndrom, metabola sjukdomar.
  • I samråd med neonatalt kunnig kollega utreda, diagnostisera och behandla vanliga missbildningar och syndrom samt kromosomrubbningar, livlöshetsattack, medfödda hjärtsjukdomar, inklusive öppetstående ductus arteriosus (patent ductus arteriosus, PDA), kramper, akuta barnkirurgiska tillstånd och hematologiska sjukdomar.
  • I samråd med neonatalt kunnig kollega göra etiska överväganden samt informera föräldrar.
  • Redogöra för långtidsuppföljning och prognos.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: