Neonatal och pediatrisk neurointensivvård – Läkemedel

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha kunskap om de neurofysiologiska diagnostiska metoderna i ett neonatalt och pediatriskt neurointensivvårdssammanhang. ST-läkaren ska också ha grundläggande kunskap om behandling.

Målgrupp
Anestesi och intensivvård

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b1, b3, c11
Till viss del: a1, a2, a3, a4, a5, a6, b4, c6, c9, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STb1, STc11, STc13
Till viss del: STa1, STa2, STa4, STa5, STa7, STc1, STc6, STc9, STc12, STc14

Målgrupp
Neonatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c9
Till viss del: a1, a2, a4, a5, a6, b1, b2, b3, b4, b5, c6, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc9
Till viss del: STa4

Målgrupp
Klinisk neurofysiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c2, c4, c5, c7, c8, c9, c10, c12, c13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

Asfyxitillstånd och kramper:

  • Initialt omhänderta asfyxitillstånd och kramper.
  • Redogöra för diagnostiska metoder och monitorering av asfyxitillstånd och kramper.
  • Redogöra för behandlingsmetoder för asfyxitillstånd och kramper.

Neuromuskulära problem, neurologiska missbildningar, syndrom och metabola sjukdomar:

  • Exemplifiera neuromuskulära problem, neurologiska missbildningar, syndrom och metabola sjukdomar.
  • Initialt omhänderta neuromuskulära problem, neurologiska missbildningar, syndrom och metabola sjukdomar.
  • Redogöra för diagnostiska metoder och monitorering av neuromuskulära problem, neurologiska missbildningar, syndrom och metabola sjukdomar.
  • Redogöra för behandlingsmetoder för neuromuskulära problem, neurologiska missbildningar, syndrom och metabola sjukdomar.
  • Redogöra för prognosmetoder och för etiska ställningstaganden som kan vara relevanta.

Läkemedel för sedering, neuromuskulär blockad, smärtlindring och lokalbedövningsmedel:

  • Redogöra för farmakologi och fysiologiska effekter avseende läkemedel för sedering, neuromuskulär blockad, smärtlindring och lokalbedövningsmedel. 
  • Redogöra för interaktioner, biverkningar och tecken på överdosering.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: