Neonatal neurologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna genomföra en neurologisk konsultation på ett nyfött barn, analysera statusfynd och planera adekvat utredning och behandling.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c8

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5
Till viss del: STc8, STc9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för bakomliggande orsaker till och behandling av neonatala anfall.
  • Analysera och bedöma andra symtom och statusfynd såsom hydrocefalus, hypotonus, hypertonus och artrogrypos samt att utifrån den samlade bilden planera fortsatt utredning och behandling.
  • Redogöra för hypoxisk ischemisk encelopati, (HIE), neonatal stroke, neonatala infektioner i centrala nervsystemet, (CNS) och neonatala neurometabola tillstånd samt ryggmärgsbråck.
  • Analysera och bedöma dysmorfa drag och missbildningar i CNS samt beskriva nervsystemets utveckling.
  • Diskutera etiska aspekter kopplat till prenatal rådgivning.
  • Tillämpa radiologiska, neurofysiologiska och biokemiska utredningsmetoder.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: