Neonatal neurologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna genomföra en neurologisk konsultation på ett nyfött barn, analysera statusfynd och planera adekvat utredning och behandling.

Målgrupp
Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 5, 7, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5
Till viss del: c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för bakomliggande orsaker till och behandling av neonatala anfall.
  • Analysera och bedöma andra symtom och statusfynd såsom hydrocefalus, hypotonus, hypertonus och artrogrypos samt att utifrån den samlade bilden planera fortsatt utredning och behandling.
  • Redogöra för hypoxisk ischemisk encelopati, (HIE), neonatal stroke, neonatala infektioner i centrala nervsystemet, (CNS) och neonatala neurometabola tillstånd samt ryggmärgsbråck.
  • Analysera och bedöma dysmorfa drag och missbildningar i CNS samt beskriva nervsystemets utveckling.
  • Diskutera etiska aspekter kopplat till prenatal rådgivning.
  • Tillämpa radiologiska, neurofysiologiska och biokemiska utredningsmetoder.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: