Näthinnan och näthinnans sjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna diagnostisera, utreda och behandla (alternativt föreslå behandling) vid sjukdomar i näthinnan.

Målgrupp
Ögonsjukdomar

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c7
Till viss del: c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva näthinnans, åderhinnans och pigmentepitelets anatomi och fysiologi.
  • Beskriva de huvudsakliga retinala degenerativa hereditära sjukdomarna.
  • Klassificera, diagnostisera och behandla olika typer av medicinska makulasjukdomar.
  • Beskriva synförnimmelser vid allvarliga skador i makula.
  • Diagnostisera och föreslå behandling vid kirurgiska tillstånd i makula.
  • Diagnostisera glaskroppens sjukdomar och föreslå behandling.
  • Diagnostisera och föreslå behandling vid hål i näthinnan och vid näthinneavlossning.
  • Tolka OCT, FA, ICG och ultraljud för de vanligaste retinala tillstånden.
  • Beskriva när och varför elektrofysiologiska undersökningar bör utföras.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: