Näsa och bihålor

ST-läkaren ska kunna värdera status och utfall av undersökningar samt initiera och utföra behandling av sjukdomar i näsa och bihålor.

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c7
Till viss del: c1, c2, c5, c9, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för näsans och bihålornas anatomi och fysiologi.
  • Särskilja patologiska tillstånd från normalvariationer.
  • Relatera kliniskt status till resultat av bild- och funktionsdiagnostiska undersökningar.
  • Åtskilja infektiösa och allergiska tillstånd.
  • Utreda, diagnostisera samt initiera medicinsk behandling av sjukdomar i näsa och bihålor och självständigt behandla de vanligast förekommande tillstånden.
  • Initiera kirurgisk behandling av sjukdomar i näsa och bihålor och självständigt behandla de vanligast förekommande tillstånden.
  • Diskutera relevant forskning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: