Myndighetsutövning och praktisk tillämpning

Kännedom om det juridiska regelverket är en förutsättning för utövandet av läkaryrket.

Målgrupp
Internmedicin

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c13

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Tillämpa de lagar som styr hälso- och sjukvården utifrån ett vårdgivarperspektiv.
  • Identifiera situationer när läkaryrket är förenat med ett legalt ansvar och förklara grunden för myndighetsutövning för patienten och dess närstående i den aktuella situationen.
  • Tillämpa adekvata delar av LVM, Socialtjänstlagen, Socialförsäkringslagen, LVU, LPT, Körkortslagen, Vapenlagen, Brottsbalken, Sekretesslagen med flera.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: