Mykologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska uppnå tillräcklig kompetens om svampinfektioner och deras mikrobiologiska diagnostik för att kunna ge råd om diagnostik, provtagning och hantering av prov, tolka analysresultat samt ge råd om adekvat antimykotisk behandling.

Målgrupp
Klinisk mikrobiologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c1, c2, c7, c9, c12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc6 
Till viss del: STc1, STc2, STc7, STc9, STc12

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för klassificering av humanpatogena svampar.
 • Redogöra för de infektioner som orsakas av svampar och hur dessa infektioner diagnostiseras och behandlas.
 • Redogöra för svampinfektioner hos immunsupprimerade och transplanterade patienter.
 • Utföra mikroskopisk undersökning av direktpreparat och preparat från odling.
 • Redogöra för olika färgningsmetoder.
 • Redogöra för odlingsmetodik och användbara odlingsmedier.
 • Redogöra för molekylärbiologiska detektionsmetoder som används vid påvisande av svampinfektioner.
 • Redogöra för fenotypiska och genotypiska artbestämningsmetoder.
 • Med hjälp av odling och mikroskopi kunna artbestämma några vanligt förekommande humanpatogena svampar.
 • Redogöra för tillgängliga antimykotika samt deras indikationer och biverkningar.
 • Redogöra för resistensbestämningsmetoder som används för resistensbestämning av svamp samt deras svagheter och styrkor.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: