Muskuloskeletalt ultraljud

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få grundläggande kunskaper i muskuloskeletalt ultraljud.

Målgrupp
Reumatologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: c4, c9

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till viss del: STc4, STc9

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma indikationer för muskuloskeletalt ultraljud inom reumatologi.
  • Skilja patologiska förändringar som synovit och erosion från artros respektive normalt tillstånd i händer och fötter.
  • Ta ställning till indikation för intraartikulära kortisoninjektioner, samt insättande respektive byte av DMARD utifrån ultraljudsfyndet hos patienter med tveksamt kliniskt undersökningsfynd.
  • Monitorera effekten av insatt behandling och värdera om klinisk remission verkligen föreligger genom att gradera synovial hypertrofi och inflammatorisk aktivitet enligt OMERACTs riktlinjer.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: