Munhålans och matstrupens sjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna utreda, diagnostisera och behandla sjukdomar i mun, spottkörtlar, svalg och matstrupe.

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Tidigt, Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c8
Till viss del: c1, c2, c6, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för anatomi och fysiologi i mun, spottkörtlar, svalg och matstrupe.
  • Redogöra för tillgängliga undersökningsmetoder samt deras möjligheter och begränsningar.
  • Utreda och diagnostisera sjukdomar i munhåla, spottkörtlar, svalg och matstrupe inklusive relevanta tand- och käksjukdomar samt behandla de vanligast förekommande tillstånden.
  • Utföra endoskopisk undersökning av svalg och matstrupe.
  • Beskriva de vanligast förekommande missbildningarna i mun, svalg och matstrupe.
  • Värdera medicinska och kirurgiska behandlingsprinciper.
  • Diskutera relevant forskning.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: