Multidisciplinär handläggning av kraniofacialt trauma

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna delta aktivt vid multidisciplinär handläggning av patienter med kraniofacialt trauma.

Målgrupp
Neurokirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3
Till viss del: 1, 4, 10, 12, 17

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c3
Till viss del: c1, c4, c10, c12

Målgrupp
Öron-, näs- och halssjukdomar

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 11
Till viss del: 1, 7, 10, 17

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c11
Till viss del: c1, c2, c7

Målgrupp
Plastikkirurgi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till viss del: 3, 8, 17

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till viss del: a1, c3, c8

Målgrupp
Rehabiliteringsmedicin

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 2, 6, 17

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ej tillämpbar

Målgrupp
Bild- och funktionsmedicin, Radiologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 3, 12
Till viss del: 2, 10, 17

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Ej tillämpbar

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för skadeorsaker, möjliga konsekvenser och behov av insatser vid svåra kraniofaciala skador.
  • Identifiera aktuella skador genom klinisk undersökning och radiologisk diagnostik.
  • Bedöma och prioritera vilka kompetenser som behövs för multidisciplinär handläggning vid olika tidpunkter i vårdprocessen.
  • Värdera den egna rollen vid multidisciplinär handläggning.
  • Redogöra för principer vid multidisciplinär handläggning med utgångspunkt i patientens behov.
  • Värdera vårdinsatser utifrån etiska principer och förväntat utfall.
  • Förutse och diagnostisera potentiella sekundära skador under vårdprocessen.
  • Utvärdera vårdprocessens betydelse för behandlingsresultat och patientens långsiktiga livskvalitet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: