Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Missbruksfarmakologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna göra en korrekt medicinsk tolkning och förmedla resultat av missbruksanalyser.

Målgrupp
Klinisk farmakologi

När i utbildningen
Tidigt, Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6
Till viss del: c1, c2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för diagnostik av missbruksmedel i olika matriser (bland annat urin och plasma).
  • Förklara skillnader mellan screening- och verifikationsanalyser.
  • Redogöra för grunderna för kvalitetssäkring och ackreditering av missbruksanalyser.
  • Bedöma analysresultat utifrån en klinisk frågeställning.
  • Tillämpa sekretessregler och väga in juridiska aspekter i samband med att analysresultat kommuniceras till beställare.
  • Redogöra för vanliga missbruksmedel, deras effekter och medicinska konsekvenser.
  • Redogöra för det juridiska ramverket avseende missbruksmedel.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: