Missbildningar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren kan initiera diagnostik som är relevant för plastikkirurgi och planera behandling av olika missbildningar. Kurser i ämnet syftar också till att ST-läkaren kan ge basal information till patienter och närstående samt till annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Målgrupp
Plastikkirurgi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 12
Till viss del: 1 ,4, 5, 11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: a1, a2, b2, c1, c4, c5, c11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för relevant epidemiologi, genetik, embryologi och anatomi.
  • Klassificera, diagnostisera och redogöra för lämpliga behandlingsprinciper för läpp- käk- och gomspalt (LKG), öron-, och bröstmissbildningar, vaskulära lesioner samt bedöma anamnes och klinik.
  • Redogöra för kraniofaciala, ögon- och genitala missbildningar, hypospadi samt medfödda tillstånd som medför huddefekter.
  • Ange de vanligaste associerade syndromen till ovan nämnda tillstånd.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: