Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Missbildningar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren kan initiera diagnostik som är relevant för plastikkirurgi och planera behandling av olika missbildningar. Kurser i ämnet syftar också till att ST-läkaren kan ge basal information till patienter och närstående samt till annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Målgrupp
Plastikkirurgi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c12
Till viss del: a1, a2, b2, c1, c4, c5, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc12
Till viss del: STb1, STb2, STc1, STc4, STc5, STc11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Redogöra för relevant epidemiologi, genetik, embryologi och anatomi.
  • Klassificera, diagnostisera och redogöra för lämpliga behandlingsprinciper för läpp- käk- och gomspalt (LKG), öron-, och bröstmissbildningar, vaskulära lesioner samt bedöma anamnes och klinik.
  • Redogöra för kraniofaciala, ögon- och genitala missbildningar, hypospadi samt medfödda tillstånd som medför huddefekter.
  • Ange de vanligaste associerade syndromen till ovan nämnda tillstånd.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: