Miljömedicin

ST- läkaren ska ha förståelse för hur faktorer i den allmänna miljön påverkar hälsa under hela livsloppet. ST-läkaren ska också aktivt kunna medverka i miljömedicinska utredningar på såväl individ- som gruppnivå.

Målgrupp
Arbets- och miljömedicin och Arbetsmedicin

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c4, c6
Till viss del: c3, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc2, STc4, STc6
Till viss del: STc3, STc10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Bedöma samband mellan exponering för vanliga riskfaktorer i den allmänna miljön (luftföroreningar, samhällsbuller, förorenad mark, radon, magnetfält) och hälsa.
  • Bedöma samband mellan exponering för skadliga ämnen i föda och dricksvatten och hälsoeffekter.
  • Förklara generella mekanistiska modeller för skadlig inverkan av faktorer i den allmänna miljön.
  • Tillämpa principer för riskvärdering på individ- och befolkningsnivå.
  • Tillämpa principer för kommunikation om riskbedömningar.
  • Beskriva myndigheters och andra aktörers roll, lagstiftning inom området samt möjligheter till förebyggande arbete.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: