Metoder för hematologisk diagnostik

Som hematolog använder man många olika analysmetoder för att kunna ställa rätt diagnos, bedöma prognos, välja rätt behandling och följa behandlingssvar. Det är därför centralt att vara väl förtrogen med dessa metoder och deras användningsområden. Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren får god kunskap inom detta område.

Målgrupp
Hematologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 4, 12

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c6, c13
Till viss del: c14

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Översiktligt beskriva blod- och benmärgsutstryk samt snitt av benmärgsbiopsi och lymfkörtlar och tolka patologens utlåtande.
  • Redogöra för principerna bakom immunhistokemi samt använda svaret i diagnostiken.
  • Bedöma elfores och fria lätta kedjor i serum.
  • Redogöra för principen för flödescytometri och använda metoden för diagnostik, riskstratifiering och utvärdering av Minimal Residual Disease (MRD).
  • Redogöra för principen för Polymerase Chain Reaction (PCR) och använda metoden för diagnostik, riskstratifiering och utvärdering av Minimal Residual Disease (MRD).
  • Använda definitionerna av kromosomavvikelser (till exempel translokation, deletion, monosomi) och beskriva kromosomanalys och Flourescene In Situ Hybridization (FISH) samt använda dessa i diagnostik, riskstratifiering och utvärdering av Minimal Residual Disease (MRD).
  • På enkel nivå beskriva andra metoder att detektera genetiska och epigenetiska avvikelser.
  • Använda bilddiagnostik och redogöra för vilka metoder som ska användas vid olika diagnoser. Redogöra för styrkor och svagheter med olika bilddiagnostikmetoder.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: