Medicinsk tumörbehandling

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska vara väl förtrogen med relevant tumörbiologi, verkningsmekanismer och rational bakom medicinsk tumörbehandling (kemoterapi, endokrin terapi, målsökande behandling) då dessa behandlingar är en av grunderna för onkologisk behandling.

Målgrupp
Gynekologisk onkologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c9
Till viss del: c4, c6, c10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc1, STc9, STc13
Till viss del: STc4, STc6, STc10

Målgrupp
Onkologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1
Till viss del: c4, c6, c9, c10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Återge principer för relevant tumörbiologi som grund för medicinsk onkologisk behandling.
  • Återge principer och verkningsmekanismer för medicinsk onkologisk behandling.
  • Återge principerna för kombinationer av medicinsk onkologisk behandling.
  • Bedöma indikationer, kontraindikationer och interaktioner vid vanligt förekommande medicinsk onkologisk behandling av stora tumörsjukdomar samt kunna avväga risk gentemot nytta för individen.
  • Redogöra för och tillämpa doseringsprinciper inklusive modifiering beroende på ålder och hälsotillstånd.
  • Förutse, identifiera och värdera vanliga och allvarliga biverkningar (både akuta och sena) av medicinsk onkologisk behandling.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: