Medfödda hjärtfel – Diagnostik och behandling

Kurs eller kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren lär sig att självständigt diagnostisera såväl vanliga som komplicerade medfödda hjärtfel.

Hjärtfelens initiala handläggning och olika alternativ för behandling och förutsättningar för behandling ska förstås och kunna tillämpas. Kunskaper om långtidsprognos och senkomplikationer till behandling ska göra det möjligt för ST-läkaren att självständigt kunna följa barn med olika medfödda hjärtfel på egen mottagning.

Målgrupp
Barn- och ungdomskardiologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c5, c6, c7, c12
Till viss del: c8, c9, c10, c11

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt HSLF-FS 2021:8
Till stor del: STc5, STc6
Till viss del: STc8, STc9, STc11, STc12, STc13

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Diagnostisera medfödda hjärtfel oavsett förekomst eller komplexitet.
 • Analysera komplicerade hjärtfel med flera samtidiga lesioner och tolka hjärtfelens resulterande hemodynamik.
 • Bedöma vilken diagnostisk metod som är bäst lämpad för den enskilda patienten med utgångspunkt i patientnytta i relation till resursåtgång.
 • Beskriva naturalförloppet för medfödda hjärtfel.
 • Bedöma indikation för behandling av medfödda hjärtfel med utgångspunkt i hjärtfelens naturalförlopp.
 • Värdera möjligheter, risker och begränsningar i fråga om olika behandlingar för olika medfödda hjärtfel med utgångspunkt i patientens ålder och mognad.
 • Beakta såväl hjärtfelens naturalförlopp som behandlingars risker vid planering och genomförande av behandling av medfödda hjärtfel.
 • Beskriva sjukdomsförlopp över tid för olika medfödda hjärtfel.
 • Redogöra för möjliga senkomplikationer vid behandling av medfödda hjärtfel.
 • Bedöma risker för senkomplikationer vid obehandlade eller behandlade medfödda hjärtfel.
 • Bedöma behov av uppföljning av patienter med obehandlade eller behandlade medfödda hjärtfel.
 • Tillämpa diagnostiska metoder för att identifiera senkomplikationer vid uppföljning av barn och ungdomar med medfödda hjärtfel.

Informationen på denna sida är ett kursämne

Observera att informationen på denna sidan inte är en färdig kurs som det går att ansöka till, utan endast ett kursämne. Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Är du däremot intresserad av Socialstyrelsens SK-kurser så hittar du dem på SK-kursers ansökningsportal 

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: