Maligna lymfom och hematopatologi

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren självständigt ska kunna bedöma och värdera de vanligaste sjukdomstillstånden i lymfkörtlar, benmärg och mjälte.

Målgrupp
Klinisk patologi

När i utbildningen
Mitten, Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 2, 7, 9
Till viss del: 4

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: c1, c2, c7
Till viss del: c4, c8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Diagnostisera neoplastiska och icke-neoplastiska sjukdomar i lymfkörtlar, benmärg och mjälte.
  • Redogöra för de immunhistokemiska, flödescytometriska och molekylärpatologiska metoder som används i diagnostiken av sjukdomar i lymfkörtlar, benmärg och mjälte.
  • Omhänderta fixerad och ofixerad vävnad för histopatologisk, benmärgscytologisk, immunhistokemisk, flödescytometrisk och molekylärpatologisk diagnostik.
  • Redogöra för sjukdomarnas incidens och prevalens.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: